theme

قصه از خانه ای کوچک آغاز شد

rezaei22

به قلم سولماز رضایی

به بهانه سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)
قصه از خانه ای کوچک آغاز شد
قصه از یک اتفاق ساده، از یک انتخاب ….
و بعد مهم نبود که یکی کوثر است و دیگری حیدر
مهم پیوندی بود که خداوند مقدر و مبارکش گردانده بود و خانه ای که عشق داشت و حقوق برابر و قرار بود که مرکزیت تغییرات بزرگ جهان شود و ستاد فرمان دهی کوچ جهانیان به سر منزل مقصود
فاطمه هویت فاطمی خود را در کنار علی حفظ کرد و این شد که فرزندانشان شدند علوی تبار فاطمی نشان و حسنین جهالت عرب را سنت شکن شدند و بنی فاطمه لقب گرفتند و زینب آمد تا یک دختر زینت یک تبار و پدر باشد
فاطمه محترم بود نه خاطر دخت نبی بودنش و علی مقتدا نه به خاطر امامتش
احترام به فاطمه تکلیف علی بود و اقتدا به علی رسالت فاطمه
خانه ،خانه فاطمه بود و تا آنجا که پس از شهادتش هیچ کس نیامد که حتی هم نام فاطمه باشد
و فاطمه هم پای علی ایستاد حتی به قیمت جان …..
قصه فاطمه و علی از خانه ای کوچک آغاز شد اما جهان را گرفت و طولی نکشید که آن خانه مفهوم خانواده را سر مشق کرد برای تمام عصرها و نسل های پس از فاطمه و علی