theme

ویدئو کلیپ ” برندینگ شهری”- City Branding -سولماز رضایی

برندینگ شهری چییست؟ و نقش آن در فرایندهای اقتصاد شهری چگونه است؟ از مجموعه ویدئو کلیپ های مدیریت شهری – قسمت دهم به همراه تصاویری از مراسم رونمایی کتاب A Reputation for a City در بازدید جناب آقای مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان صنایع دستی و گردشگری از مرکز تجاری فرهنگی ایران و هلند (INTCC)

 

24 ژانویه ، 2018

ویدئوکلیپ “برندینگ شهری” – سولماز رضایی

ویدئو کلیپ ” برندینگ شهری”- City Branding -سولماز رضایی برندینگ شهری چییست؟ و نقش آن در فرایندهای اقتصاد شهری چگونه است؟ از مجموعه ویدئو کلیپ های […]