theme

اخبار برگزیده

۲۷ دی ، ۱۳۹۷

تجربه اخذ عوارض از بزرگراه ها در کلانشهرهای جهان

تجربه اخذ عوارض از بزرگراه ها در کلانشهرهای جهان به قلم سولماز رضایی روزنامه تعادل–۲۷ دی ماه ٩٧ -صفحه ٩ موضوع دریافت عوارض تردد در معابر […]
۶ دی ، ۱۳۹۷

بررسی خودرو های اشتراکی در شهرهای پیشرو

بررسی خودرو های اشتراکی در شهرهای پیشروبه قلم سولماز رضاییروزنامه تعادل–۶ دی ماه ٩٧ -صفحه ٩ سرویس های اشتراک خودرو(Car Sharing) امروزه به عنوان روشی نوین […]
۲۷ آذر ، ۱۳۹۷

یادداشت تخصصی با موضوع “شهر دوستدار کودک” – به قلم سولماز رضایی

شهر دوستدار کودک به قلم سولماز رضایی روزنامه آفتاب یزد –٢٧ آذرماه ٩٧ -صفحه ١۴   از مهمترین مشخصه های یک فضای شهری مطلوب، ورای نقش […]
۱۸ آذر ، ۱۳۹۷

یادداشت تخصصی با موضوع “تحلیلی بر درآمدهای پایدار شهری” – به قلم سولماز رضایی

 تحلیلی بر درآمدهای پایدار شهری به قلم سولماز رضایی  ماهنامه اقتصادی اجتماعی “کافه اقتصاد” – آذرماه ٩٧ -صفحه ١٢ و ١٣   امروزه شهرداری ها به […]