theme

اخبار برگزیده

8 اکتبر ، 2021

New cities and its challenges

New cities have always been created in different historical periods due to reasons that differ in each country or geographic region, which include various social, military, […]
8 اکتبر ، 2021

در کنار تو – از کتاب “نوای راست پنجگاه” اثر سولماز رضایی

هميشه دلنشين ترين كلمات آن دمی زاده می شوند كه حرارتِ عشقی سوزان، هر چه از ناخالصی است از آن ها بزدايد اکنون به امّید دوباره ای، واژه ها را برابر محبت تو نشانده ام تا از هرم آن چنان كه می پسندی شوند به همان اميدی كه هميشه برايت نوشته ام به امّيد ملاقاتِ لبخندهای زيبای تو... به امّيد بودنِ لحظه ای بیشتر در کنارتو...
20 سپتامبر ، 2021

حیات دوباره – از کتاب “نوای راست پنجگاه” اثر سولماز رضایی

20 سپتامبر ، 2021

نشان تو – از کتاب “سازهای آبی” اثر سولماز رضایی

نشان تو - از کتاب "سازهای آبی" اثر سولماز رضایی 4 دکتر سولماز رضایی دکتر سولماز رضایی 555 دنبال کننده 1 ویرایش ویدیو افزایش بازدید آمار بازدید عزیزِ جانم اکنون رفته ای و آنچه برایم مانده است چند روزی بودن در حوالی توست جغرافیا وطنم نه در حوالی آنجا که تو هستی که آنجا ضریح مقدس من است و جانم را به تو ای ضریح زیبا، گره زده ام جغرافیای وطنم جایی حوالی نشانه های توست کنار رد دستانت میان عطر باقی مانده از تو حوالی خاک پایت اینها وطن منند نشانه هایت را در مشت گرفته ام و بدانها عشق می ورزم آنچنان که خاک مادری را...