theme

“استاد پرویز کردوانی دارنده ی مدال ملی و نشان عالی دانش در ایران، چهره ی ماندگار در حوزه ی علوم جغرافیا و پدر علم کویر شناسی ایران پس از سال ها تلاش در عرصه های مختلف علمی در سن ۹۰ سالگی چشم از جهان فرو بست…”
خبر کوتاه بود اما آه از نهادم برخواست. همیشه می خواستم عکس هایم در کنار شما وقتی مشغول انجام امورات کتاب “دانشنامه جغرافیی شهری در آیینه ادب فارسی” بودیم را برای خود به یادگار نگه دارم. اما اکنون که رفته ای میخواهم به تجربه شیرین شاگردی و تلمذ از حضور شما افتخار کنم و این افتخار را فریاد بزنم. اکنون که خاطره ی بزرگی هایت را برایم به جا گذاشته ای، به سهم کوچک خود از کنار شما بودن افتخار می کنم. افتخار می کنم به شما و به خاکی که به آن عشق می ورزیدی…
روح بزرگت غرق در شادی و سرور

20 آگوست ، 2021
پرویز کردوانی

استاد پرویز کردوانی درگذشت

“استاد پرویز کردوانی دارنده ی مدال ملی و نشان عالی دانش در ایران، چهره ی ماندگار در حوزه ی علوم جغرافیا و پدر علم کویر شناسی […]
28 ژوئن ، 2016

امشب به جای من …

یکسال است که تمام حرفها ،غصه ها ،گریه ها و گلایه ها ،امیدها و آرزوهایم را پشت پستوی دلم قایم کرده ام تا دست نخورده بماند […]
23 ژوئن ، 2016

مرگ ١٩ سرباز در حادثه

هر روز هزاران حادثه در جهان رخ می دهد ،تصادفات جاده ای صدها کشته دارند و جاده و خطر و ماشین همسایه دیوار به دیوار هم […]
21 ژوئن ، 2016

خدا خوشحال بود و نبی نیز هم

خدا خوشحال بود و نبی نیز هم جبریل آمده بود و میکائیل نیز هم از زمین به آسمان برکت می رسید و آسمان به زمین رحمت […]