theme

نقد کتاب “دربست گورستان” – عباس علیپور

نقد کتاب “دربست گورستان” – عباس علیپور

مدیرمسئول پایگاه خبری شوراآنلاین که خود نیز اخیرا کتاب ماموریت خیلی ممکن را با موضوعیت سبک زندگی منتشر کرده است، در گفتگو با شوراآنلاین به تمجید از کتاب “دربست گورستان” نوشته خانم دکتر سولماز رضایى پرداخت.

به گزارش شورا‌آنلاین، عباس علیپور ضمن تمجید از اثرگذاری بالای کتاب دربست گورستان گفت: خواندن این کتاب مقوله شاید سخت و غیرقابل باور مرگ را برای مخاطبان ملموس تر خواهد کرد.
«دربست گورستان» کتابی داستانی تخیلی و با رویکردی انتقادی است که بصورت طنز همسویی یک ماشین حمل اجساد با روح مردگان را روایت می کند.

سولماز رضایی که پیشتر اورا یک کارشناس معمارى شهرى میشناختم در این کتاب نگاهی متفاوت به مرگ و تفکر آدمها در طول زندگی و رسیدن به پایان این دنیا داشته است.

مدیرمسئول پایگاه خبری شوراآنلاین گفت: خانم دکتر رضایی که پیش از این با کتاب های تخصصی حوزه شهری شناخته می شد، این بار اثری کاملا متفاوت را ارائه کرده که عامه جامعه را به عنوان مخاطب و جامعه هدف انتخاب کرده است.

علیپور افزود: کتاب «دربست گورستان» با توجه به نگارش ساده و ملموس خود اثرگذاری چشم گیری در مخاطبان خواهد داشت و مقوله شاید سخت و غیرقابل باور مرگ را برای مخاطبان ملموس تر خواهد کرد.

مدیرمسئول پایگاه خبری شوراآنلاین در پایان خاطرنشان کرد: کتاب “دربست گورستان” با یک تیر چند نشان را هدف گرفته و موضوعات آن را می توان با بسیاری از اتفاقات روزانه ای که در زندگی شخصی شهروندان گره زد و بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم با زندگی روزمره افراد نطبیق داد.

وى در پایان گفت:خواندن این کتاب را به تمام کسانى که مرگ را باور دارند یا به مرگ ناباورانه مینگرند توصیه میکنم.

لینک شورا آنلاین