theme

اگر ظرفیت‎های شهر را برای توسعه مترو هزینه کنیم، تصمیم درستی گرفته‌ایم

اگر ظرفیت‎های شهر را برای توسعه مترو هزینه کنیم، تصمیم درستی گرفته‌ایم

محسن پیرهادی رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به موضوع فروش املاک شهرداری تهران برای پرداخت بدهی خود، اظهار داشت: از این موضوع اطلاع ندارم اما شهرداری تهران در زمانی که تصمیم به تهاتر املاک شهرآفتاب و شهروند برای معوض بدهی‌های خود گرفت، در جایی دیگر از شهر سرمایه گذاری‌هایی انجام داده بود.

وی افزود: شهرداری تهران با واگذاری فروشگاه شهروند و شهرآفتاب به بانک شهر، سرمایه‌ای برای شهر تهران ایجاد کرده که چندین برابر این املاک است.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه در حال‌حاضر سرمایه‌های شهر افزایش یافته است، گفت: شهرداری تهران ورودی و خروجی سرمایه دارد به همین دلیل معتقدم که واگذاری املاک شهر آفتاب و شهروند از بین نرفته‌ است.

پیرهادی با بیان اینکه از لحاظ اقتصادی حمل و نقل عمومی باید توسعه پیدا کند، تصریح کرد: ناوگان مترو به سرعت باید افزایش یابد، به همین دلیل اگر بخشی از ظرفیت‌های شهر را هم برای آن هزینه کنیم، تصمیم به جا و درستی است.

وی تأکید کرد: بدون شک واگذاری فروشگاه شهروند و شهر آفتاب تنها بابت توسعه حمل و نقل عمومی بوده است.