theme

ویدئو کلیپ “شهر بدون مانع” (به مناسبت روز جهانی معلولین) – سولماز رضایی

ویدئو کلیپ “شهر بدون مانع” (به مناسبت روز جهانی معلولین) – سولماز رضایی

ویدئو کلیپ
شهر بدون مانع

(به مناسبت روز جهانی معلولین ۱۲ آذرماه – ۳ دسامبر)

سولماز رضایی