theme

ویدئو کلیپ “بافت های فرسوده و معضلات آن “- سولماز رضایی

ویدئو کلیپ “بافت های فرسوده و معضلات آن “- سولماز رضایی

ویدئو کلیپ “بافت های فرسوده و معضلات آن “

از مجموعه کلیپ های مدیریت شهری – قسمت دوازدهم

دکتر سولماز رضایی