theme

ویدئو کلیپ ” شهر ، زیر پای دوچرخه ” – سولماز رضایی

ویدئو کلیپ ” شهر ، زیر پای دوچرخه ” – سولماز رضایی

ویدئو کلیپ ” شهر ، زیر پای دوچرخه ” – سولماز رضایی

از مجموعه “مدیریت شهری – قسمت هشتم”

در این کلیپ به بررسی نقش دوچرخه در حمل و نقل شهری کشور های جهان و چرایی عدم موفق بودن اغلب طرح های اجرا شده در این زمینه در کشورمان می پردازیم.