theme

ویدئو کلیپ “چالش های مالی میان دولت و شهرداری تهران” – دکتر سولماز رضایی

ویدئو کلیپ “چالش های مالی میان دولت و شهرداری تهران” – دکتر سولماز رضایی

ویدئو کلیپ “چالش های مالی میان دولت و شهرداری” – دکتر سولماز رضایی

مدیریت شهری – قسمت ششم