theme

چه بی قرار می خواهمت امشب… یا رضا – سولماز رضایی

چه بی قرار می خواهمت امشب… یا رضا – سولماز رضایی

ویدئو کلیپ
چه بی قرار می خواهمت امشب…

تقدیم به روح بلند امام مهربانی ها
حضرت ثامن الحجج، علی بن موسی الرضا (ع)

به قلم و با صدای سولماز رضایی