theme

۸۷ درصد کودکان در مراکز شبه خانواده، بدسرپرست هستند

۸۷ درصد کودکان در مراکز شبه خانواده، بدسرپرست هستند

حبیب‌اله مسعودی‌ فرید در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس گفت: متاسفانه شناخت مناسبی از خانواده در کشور نداریم و سازمانهای مرتبط باید شاخص‌های مدنظر خانواده ایرانی را مطرح کنند تا بتوانیم به تفسیر مناسبی از خانواده برسیم.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی افزود: یکی از مشکلات موجود در بحث خانواده عدم ارتباط تعریف شده بین نهادهای اجرایی و علمی است و از طرفی مسائل اقتصادی و اجتماعی باعث شده که افراد ساعات کمتری را با یکدیگر داشته باشند.

فرید گفت: عدم آموزش مناسب به خانواده‌ها باعث شده حتی ساعاتی که در کنار یکدیگر هم هستند بازدهی مشخص و مناسبی نداشته باشد.

وی ادامه داد: در سازمان بهزیستی مدلی وجود دارد که براساس آن، خانواده ها توانمندتر شده و مشکلاتشان نیز کاهش می یابد به همین منظور دو حیطه اصلی فعالیت سازمان بهزیستی در ارتقای سلامت اجتماعی و کاهش بروز و شیوع آسیب ها در کنار حمایت و توانمندسازی افراد آسیب دیده و همچنین پیشگیری از معلولیت ها به شمار می رود.

فرید گفت: درحال حاضر بیش از ۹ هزار کودک در مراکز شبه خانواده نگهداری می شوند که ۸۷ درصد آنها، بدسرپرست هستند. علاوه بر این، می توان مهمترین علت تک سرپرست شدن خانواده‌ها را فوت یکی از همسران عنوان کرد.