theme

استاد پرویز کردوانی درگذشت

پرویز کردوانی

“استاد پرویز کردوانی دارنده ی مدال ملی و نشان عالی دانش در ایران، چهره ی ماندگار در حوزه ی علوم جغرافیا و پدر علم کویر شناسی ایران پس از سال ها تلاش در عرصه های مختلف علمی در سن ۹۰ سالگی چشم از جهان فرو بست…”
خبر کوتاه بود اما آه از نهادم برخواست. همیشه می خواستم عکس هایم در کنار شما وقتی مشغول انجام امورات کتاب “دانشنامه جغرافیی شهری در آیینه ادب فارسی” بودیم را برای خود به یادگار نگه دارم. اما اکنون که رفته ای میخواهم به تجربه شیرین شاگردی و تلمذ از حضور شما افتخار کنم و این افتخار را فریاد بزنم. اکنون که خاطره ی بزرگی هایت را برایم به جا گذاشته ای، به سهم کوچک خود از کنار شما بودن افتخار می کنم. افتخار می کنم به شما و به خاکی که به آن عشق می ورزیدی…
روح بزرگت غرق در شادی و سرور