theme

تصویری که از تو دارم…

به قلم دکتر سولماز رضایی

تصویری که از تو دارم درست مثل هلال ماه تمام است و بماند که تصورم از تو به خدا می ماند …
تو برای من کریمانه ترین باب ولایت را گشودی ،که می شود هم امام بود و هم مظلوم و هم مهجور و هم مشتاق

از حُسن تو بسیار گفته اند و آخرِ همه به این ختم شده که تو برادر حسینی و حسین سالها ماموم تو بود و تا تو بودی ،او که امام بودحسن بود و حسین در رکابش !!!!
کوتاه سخن آنکه سبز به قامتت خوب می نشیند و رمضان برای ماه خدا شدنش تو را کم داشت
حالا سحر می داند ذکر اللهم انی اسئلک …بهانه ذکر نام توست و ربنای افطار ندایی آشنا از همان حُسن تمام، که حسن نام دارد
تصویری که از تو دارم ……