theme

روز شهرداری ها روزی برای شهروندان

روز شهرداری ها روزی برای شهروندان

در سالنامه رسمی کشور “چهاردهم تیرماه” به عنوان روز شهرداری ها نامگذاری شده است. هدف شورای عالی انقلاب فرهنگی از چنین نامگذاری، آشنایی آحاد جامعه با عملکرد و خدمات شهرداری ها و دهیاری ها، ارتقاء منزلت خانواده بزرگ شهرداری ها و ده یاری ها، هم افزایی و افزایش همدلی و تعامل مردم و خانواده با مدیریت شهری و روستایی و اطلاع رسانی در راستای آشنایی با رویکرد ها، سیاست ها و برنامه های کشور در ارتباط با مدیریت شهری و روستایی عنوان شده است.
فارغ از این جملات تیتر وار و شعاری شاید این روز فرصتی باشد برای بررسی و تفکر بیشتر در موضوع مهم “مدیریت شهری” مدیریتی که نه به آن برچسب سیاسی می بایست زد و نه اتهام کهنه گی. مدیریتی که الزاماً بر بستر دموکراسی شکل می گیرد و قائل به یک فرد نیست. بدیهی است که مشخصات و ساختار نهاد های قانونی اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی خود تعریف یا تلقی ویژه ای از مدیریت شهری دارد اما یک اصل پذیرفته شده و جهانی در این ارتباط وجود دارد و آن ایجاد شرایط بهینه زندگی برای شهروندان است و این شرایط ایجاد نخواهد شد جز آنکه با حضور حداکثری مردم در تصمیمات شهری و بسیج منابع و امکانات شهر زندگی مطلوب را ترسیم و مدیریت نمود.
مدیران شهری اعم از شهرداران و اعضای شوراهای شهر باید به خوبی این نکته را درک کنند که شهر با تمام زیر ساخت هایش اعم از سرمایه های فیزیکی و یا معنوی خود، چون امانتی در دستانشان است و امروزه دوره کدخدایی و داروغه ای ومیرغضبی گذشته است. امروز مدیر شهری نماینده ای است که از جانب مردم فارغ از گرایش های سیاسی برگزیده می شود تا سامان دهی، برنامه ریزی و حفظ حراست یک شهر با تمام ابعادش را انجام دهد.
شهر متشکل از انبوهی آدم ها با ذائقه و گرایش و تمایلات خاص است و وظیفه مدیران شهری ایجاد برابری و عدالت اجتماعی ،کالبدی ،فضایی و منابعی و امکاناتی در یک شهر است. مدیریت یک شهر را یک شغل جدی و ثابت به حساب بیاوریم. خواه این مدیریت در عرصه اجرایی باشد به نام شهرداری و خواه در عرصه سیاست گذاری و نظارتی به نام شورای شهر
باید بپذیریم تمام اتفاقات کوچک و بزرگ و تلخ و شیرین یک شهر به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به مدیران آن ارتباط پیدا می کند و این گوی و این میدان چون امانتی در دست آن هاست. و اگر کسی دغدغه ای جز شهر و شهروند دارد جای او در مجموعه مدیریتی شهر نیست. امروز روز شهرداری هاست و این گوی و این میدان …
به قلم سولماز رضایی