theme

ماهی که شبیه هیچ ماهی نیست

به بهانه حلول ماه شعبان

کسی قران می خواند!!!! کهیعص ، بازار برکت داغ داغ است
نوزاددر گهواره است یا سری بر نی ،نمی دانم ،کسی قران می خواند !!!!کهیعص
فترس بالهای شکسته اش را به زمین رسانده
کهیعص !!!!
یاد کن رحمت پرودگارت را و شعبان را که شبیه هیچ ماهی نیست
بوی شکوفه های سیب است که هوا را پر کرده وماه این بار از کوچه بنی هاشم بیرون آمده و عبادت لباسی است که خدا بر قامت طفلی دوخته که همچون پدر و عمو شعبان را متبرک به نامش کرده
روزهایی می آید برای کسانی که گم شده ای دارند ،روزهای ،برای کسانی که قلبی بی قرار دارند آنها که حتی حال خود را نمی دانند
حال و هوای شعبان مثل جان مشتاقی است که به دبدار معشوق نایل شده می گرید و در میان هق هق گریه هایش می خندد
امید دارد و از این همه امید و انتظار خسته شده است
چه ماه عجیبی است این ماه
مردمی که عمری عزادار کربلایند ،به شادی میلاد کشته اشک می گریند و به دنبال دستانی هستند که غم را از صورت دردانه خدا زدود .
ای وای اگر امیدی نبود به دیدارش
شعبان می آید تا در سماع عرشیان ذکر جانانم آرزوست تکرار شود و در ضرباهنگ این تکرار باران برکت باریدن بگیرد
دعا کنیم برای یکدیگر
برای جانهای بیمار
دلهای تنگ و بی قرار
و روزهای سخت
دعا کنیم برای آرزوهای یکدیگر و آرزوهای خدا برای بشر
شعبان مبارک
به قلم سولماز رضایی