theme

کودکی ، نوجوانی، جوانی، دانشجویی،…

کودکی ، نوجوانی، جوانی، دانشجویی،…

rezaei22

به قلم سولماز رضایی – مدرس دانشگاه
کودکی ، نوجوانی، جوانی، دانشجویی،…
و بعد از آن دیگر تنها خاطره از دانشجویی به یادگار در صندوق دل برای تمام عمر و شوری که در دل داشتیم و سودایی که در سر .
چه خوب است که تقویم ها روزی را به نام روز دانشجو نامگذاری نموده اند.
روز اندیشه های بلند بدون وابستگی و ترس.
انگار هرچه داریم و هر چه داشتیم و هرچه می ماند از لطف همان روزهاست .
روزهایی که سرشار از انگیزه و انرژی برای فردا طرح جامعه آرمانی می زدیم .
هنوز هم و همیشه دانشجو مبدا تحولات است .
هنوز هم و برای همیشه دانشگاه خانه امن این جامعه است .
هنوز هم و برای همیشه اگر قرار برساختی باشد سنگ اول را دانشجو بنا خواهد کرد .
فرا رسیدن روز دانشجو را به تمام دانشجویان عزیز ایران ، تبریک و تهنیت عرض می نمایم .