theme

گفته اند عطر سیب را از بوی گلویت گرفته اند…

گفته اند عطر سیب را از بوی گلویت گرفته اند…

به قلم دکتر سولماز رضایی

یاحسین!
ای فاتح تمام زمین ها و سرزمین ها!
اگر تو نبودی جهان به چه تکیه می داد؟
اگر دستان عباست نبود پرچم وفاداری بردست چه کسی قرار می گرفت؟
گفته اند روز میلادت همه گریسته اند و تو شده ای “قتیل العبرات”
گفته اند عطر سیب را از بوی گلویت گرفته اند و بی سبب نیست که گودال قتلگاه هنوز بوی سیب می دهد.
گفته اند خدا تو را برای خودش جدا کرده و شده ای “وتر الموتور خدا”
گفته اند از آن بالاتر خدا از خودش در جام وجودت ریخته و تو شده ای “ثارالله”
گفته اند از حسین و جهان تشنه تر ، برای شنیدن دوباره حسین
قرن هاست که جهان بیدار است و منتظر مانده برای بازگشت تو .
شعبان است و بوی سیب دوباره در عالم پیچیده ، گویی تاریخ به شعبانِ کوچه بنی هاشم بازگشته.
بوی سیب است و صدای بالهای فترس و گریه همگانی بر خون خدا.
شعبان است و حسین و…

حلول ماه شعبان و اعیاد بزرگ شعبانیه بر تمام مسلمانان جهان علی الخصوص شیعیان تبریک و تهنیت باد .