theme

به قلم دکتر سولماز رضایی

همه چیز تمام خواهد شد. چون کوه آواری که برداشتند و آتشی که سرد شد.
روی دوش تو بدرقه خواهم شد و می دانم که برایم بسیار گریستی و بسیار خواهی گریست.
و این رفتن پایان کار نخواهد بود که اگر پایان کار ، سوختن بود که دیگر چه نیازی به اینهمه ایثار و فداکاری.
مرا آنگونه که می خواهم به یاد بیاور. چشمهایت را ببند تا تصویر تن تکیده و آتش گرفته ام را نبینی.
مرا در حالی که میجنگم، در حالی که قهرمانانه به آغوش آتش می روم به یاد بیاور.
مرا بیاد بیاور! همچون قهرمانی که نه مرده است و نه می میرد.
مرا بیاد بیاور! وقتی مسئولیتی به عهده میگیری که در حد توانت نیست.
مرا بیاد بیاور! وقتی نگاهت نامهربان می‌شود با همسایه.
مرا بیاد بیاور! وقتی کودکی گرسنه و رنج دیده از کوچه های شهرت عبور می کند.
مرا بیاد بیاور! در اشک تنهایی ضعیفان، در رنج مظلومان و در درد یاری طلبی محرومان.
مرا آنگونه که می خواهم به یاد بیاور…

30 ژانویه ، 2017

تقدیم به شهدای آتش نشان

به قلم دکتر سولماز رضایی همه چیز تمام خواهد شد. چون کوه آواری که برداشتند و آتشی که سرد شد. روی دوش تو بدرقه خواهم شد […]
21 ژانویه ، 2017

تقدیم به آتش نشانان شهید

به قلم دکتر سولماز رضایی تقدیم به آتش نشانان شهید به اشک شویم این زمان زچکمه ات غبار را پلاسکو فرو ریخت و این تل خاک […]