theme
20 سپتامبر ، 2021

حیات دوباره – از کتاب “نوای راست پنجگاه” اثر سولماز رضایی

20 سپتامبر ، 2021

نشان تو – از کتاب “سازهای آبی” اثر سولماز رضایی

نشان تو - از کتاب "سازهای آبی" اثر سولماز رضایی 4 دکتر سولماز رضایی دکتر سولماز رضایی 555 دنبال کننده 1 ویرایش ویدیو افزایش بازدید آمار بازدید عزیزِ جانم اکنون رفته ای و آنچه برایم مانده است چند روزی بودن در حوالی توست جغرافیا وطنم نه در حوالی آنجا که تو هستی که آنجا ضریح مقدس من است و جانم را به تو ای ضریح زیبا، گره زده ام جغرافیای وطنم جایی حوالی نشانه های توست کنار رد دستانت میان عطر باقی مانده از تو حوالی خاک پایت اینها وطن منند نشانه هایت را در مشت گرفته ام و بدانها عشق می ورزم آنچنان که خاک مادری را...
12 سپتامبر ، 2021

نه اینکه بگویم کجا میروی… – از کتاب “سازهای آبی” اثر سولماز رضایی

جان من نه اینکه بگویم کجا میروی نه اینکه بگویم چرا میروی آه که راه ها برای رفتن است و چشم ها برای خیره ماندن به راه ها که زمان برای گذر است و دل ها محمل انتظار های سخت که جان برای پر کشیدن است و "عشق" برای ماندن نه اینکه بگویم کجا میروی نه اینکه بگویم چرا میروی مهربانم اندکی صبر کن چشمانت را ببند قدم هایت را احساس کن که سنگین شده است و این کودکِ دل من است که در آغوش گرفته پای تو را...