theme

سالانه ۶۰۰هزار نفر توسط قطار های برقی در هلند جابجا میشوند که انرژی موردنیاز برای آن معادل مصرف خانگی شهر آمستردام است

 

27 ژانویه ، 2018

تامین انرژی تمامی قطارهای برقی هلند با انرژی باد

سالانه ۶۰۰هزار نفر توسط قطار های برقی در هلند جابجا میشوند که انرژی موردنیاز برای آن معادل مصرف خانگی شهر آمستردام است