theme

ویدئو کلیپ “بافت های فرسوده و معضلات آن “

از مجموعه کلیپ های مدیریت شهری – قسمت دوازدهم

دکتر سولماز رضایی

 

10 فوریه ، 2018

ویدئو کلیپ “بافت های فرسوده و معضلات آن “- سولماز رضایی

ویدئو کلیپ “بافت های فرسوده و معضلات آن “ از مجموعه کلیپ های مدیریت شهری – قسمت دوازدهم دکتر سولماز رضایی  
22 دسامبر ، 2017

یادداشت تخصصی با موضوع: بافت های فرسوده و وضعیت آن در کشور – سولماز رضایی

یادداشت با موضوع “بافت های فرسوده و وضعیت آن در کشور” دکتر سولماز رضایی روزنامه آفتاب یزد – ۳۰آذر ماه ۹۶ صفحه ۱۲ بافت فرسوده به […]