theme

ویدئو کلیپ “وظایف و اختیارات شهرداری ها در جهان“
از مجموعه کلیپ های مدیریت شهری – قسمت چهاردهم
دکتر سولماز رضایی

11 ژوئن ، 2018

ویدئو کلیپ “وظایف و اختیارات شهرداری ها در جهان “- سولماز رضایی

ویدئو کلیپ “وظایف و اختیارات شهرداری ها در جهان“ از مجموعه کلیپ های مدیریت شهری – قسمت چهاردهم دکتر سولماز رضایی
7 دسامبر ، 2017

یادداشت با موضوع: الزام پیوست نگاری اجتماعی پروژه های شهری – روزنامه تعادل

یادداشت با موضوع “الزام پیوست نگاری اجتماعی پروژه های شهری” دکتر سولماز رضایی روزنامه تعادل – ۱۴ آدر ماه ۹۶ صفحه ۸ لینک در سایت روزنامه […]
30 نوامبر ، 2017

یادداشت تخصصی با موضوع: مدیریت بحران شهری – سولماز رضایی

یادداشت با موضوع “مدیریت بحران شهری” دکتر سولماز رضایی روزنامه آفتاب یزد – ۹ آذر ماه ۹۶ صفحه ۱۴ لینک در سایت روزنامه   مدیریت بحران […]
8 نوامبر ، 2017

یادداشت تخصصی با موضوع شهرهایی که می خواهیم – روزنامه آفتاب یزد

یادداشت با موضوع “شهرهایی که می خواهیم” دکتر سولماز رضایی روزنامه آفتاب یزد – ۱۷ آبان ماه ۹۶ صفحه ۱۴ لینک در سایت روزنامه   شهرهایی […]