theme

این برج از قرار گرفتن کلبه های چوبی روی یکدیگر بنا شده و به عنوان یکی از عجایب فوق العاده ی معماری جهان در چشم انداز کوهستانی تالکیتنا در آلاسکا واقع شده است

 

27 ژانویه ، 2018

برج Goose Creek یکی از عجایب معماری جهان

این برج از قرار گرفتن کلبه های چوبی روی یکدیگر بنا شده و به عنوان یکی از عجایب فوق العاده ی معماری جهان در چشم انداز […]