theme

این مجموعه که یکی از زیبا ترین بناهای اروپا و زیباترین پارلمان دنیا به حساب می آید درکنار رود دانوب قرار داشته و در سال های۱۸۸۵ تا۱۹۰۲طراحی وبنا گردیده است

 

27 ژانویه ، 2018

ساختمان بسیار زیبای پارلمان مجارستان در بوداپست

این مجموعه که یکی از زیبا ترین بناهای اروپا و زیباترین پارلمان دنیا به حساب می آید درکنار رود دانوب قرار داشته و در سال های۱۸۸۵ […]