theme

ویدئو کلیپ “شهرداران بلدیه” – دکتر سولماز رضایی

مدیریت شهری – قسمت پنجم

 

 

23 آگوست ، 2017

ویدئو کلیپ شهرداران بلدیه – سولماز رضایی

ویدئو کلیپ “شهرداران بلدیه” – دکتر سولماز رضایی مدیریت شهری – قسمت پنجم