theme

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت درخصوص وضعیت استخدام در شهرداری‌ها، گفت: شوراها در سال‌های گذشته فشار بسیاری به شهرداری‌ها برای استخدام نزدیکان خود در شهرداری‌ها وارد کردند، متاسفانه نزدیک به ۹۹ درصد شهرداری‌ها چند برابر چارت قانونی خود افراد را استخدام کردند.

نماینده مردم نجف‌آباد و تیران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیروی انسانی انبوه در شهرداری‌ها یکی از بحران‌های کمبود اعتبارات و بودجه شهرداری‌هاست، تصریح کرد: قانون استخدامی شهرداری‌ها با قاطعیت بسیار باید به تصویب برسد، برای این منظور لایحه‌ای هم به مجلس ارائه شده اما رفع مشکل در طرح مدیریت واحد شهری که با ۵۳ امضا تهیه و به هیات رئیسه تقدیم شده امکان‌پذیرتر است.

وی افزود: در طرح مدیریت واحد شهری به موضوع استخدام در شهرداری‌ها پرداخته شده است، در حقیقت به موجب طرح مدیریت واحد شهری بیست و سه دستگاه و ادارات مختلف تحت نظر شهرداری قرار خواهند گرفت که با این شرایط شهرداری در محدوده جغرافیایی شهر مدیریت همه امور را بر عهده خواهد داشت.

ابوترابی با بیان اینکه برای تدوین طرح مذکور مطالعات تطبیقی بسیاری صورت گرفته است، گفت: در هفده کشور دنیا تمام اختیارات و امور شهر به شهرداری‌ها واگذار شده است، با تحقق مدیریت واحد شهری منطقه بندی شهری یکسان و ساماندهی می‌شود، در طرح مدیریت واحد شهری از عدم جوابگویی شهرداری به دلیل نداشتن اختیار هم جلوگیری می‌شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: یکی از مشخصات طرح واحد شهری انتخاب شهردار توسط شوراها است، در لایحه دولت انتخاب شهرداران بر عهده مردم قرار داده شده بود اما با انجام بررسی‌ها و ملاحظات پارلمان محلی در طرح مذکور، این مورد را تغییر و اصلاح کردیم.

5 دسامبر ، 2016

طرح مدیریت واحد شهری با ۵۳ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت درخصوص وضعیت استخدام در شهرداری‌ها، گفت: شوراها در سال‌های گذشته فشار بسیاری به شهرداری‌ها برای استخدام نزدیکان […]