theme

نمایشگاه شهر ایده آل

به گزارش تیتر شهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی رویداد شهر ایده آل در این همایش و نمایشگاه بزرگ که از ۲۷ تا ۳۰ آذر ماه طی چهار روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش برپا می شود، شهرداران سراسر کشور و ارگانهای ذیربط حوزه مدیریت شهری، برای اولین بار به هم افزایی خواهند پرداخت.

شورای عالی استانها به عنوان متولی امور شوراهای اسلامی شهر در سطح کشور ،سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به عنوان متولی امر شهرداری ها در سراسر کشور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی امور گردشگری شهری با حمایت و مشارکت در همایش شهر ایده آل در ایجاد تعامل و افزایش اثر بخشی در این رویداد حضور دارند.

نشست تخصصی حوزه پسماند نیز با حضور مدیران عامل سازمان های پسماند سراسر کشور همزمان با همایش و نمایشگاه شهر ایده آل برگزار خواهدشد.

بررسی چالش ها استاندارد های حوزه پسماند و همچنین محورهای تخصصی جمع آوری ، تفکیک، امحا و بازیافت زباله با روش های نوین وبه روز دنیا، از محورها و موضوعات این نشست است.

دبیر اجرایی هفتمین همایش و نمایشگاه شهر ایده آل گفت: شوراهای اسلامی شهرها در این نمایشگاه و همایش حضور پررنگی دارند و برنامه ریزی شده است تا همه اعضا شورایعالی استانها در این رویداد حضور یابند.

عاطفی افزود: برگزاری پنل تخصصی حاکمیت شهری با بررسی چالش ها و مزایای حاکمیت شوراها،مشارکت شورایعالی استانها در نمایشگاه جهت ایجاد ارتباط مؤثر با شوراها و شهرداریهای سراسر کشور ، تعامل با شهرداریها و سازمانهای زیرمجموعه جهت حضور در نمایشگاه برخی دیگر از برنامه ها و اقدامات شورای عالی استان ها برای برگزاری باشکوه تر هفتمین همایش و نمایشگاه شهر ایده آل است.

رقابت شهرداری ها برای جذب سرمایه گذار حوزه گردشگری در نمایشگاه شهر ایده آلدبیر اجرایی هفتمین همایش و نمایشگاه شهر ایده آل به محتوای علمی و کاربردی این رویداد نیز اشاره کرد و گفت: همایش شهر ایده آل شامل سخنرانی و ارائه دیدگاه های مقامات کشوری، ارائه مقالات مختلف علمی، تحقیقاتی و کاربردی از سوی محققان و استادان دانشگاهها در حوزه های تخصصی حاکمیت شهری، سرمایه گذاری در گردشگری، فضای سبز، پسماند، مدیریت بحران، حمل و نقل و شهر هوشمند می باشد.

عاطفی افزود: امسال استقبال از این رویداد باشکوه تر از سال های گذشته است، به نحوی که سالن های نمایشگاه حدود یک ماه قبل تکیمل شد و مجبور شدیم فضای جدیدی را برای متقاضانی اضافه کنیم.

23 نوامبر ، 2016

رقابت شهرداری ها در نمایشگاه شهر ایده آل

به گزارش تیتر شهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی رویداد شهر ایده آل در این همایش و نمایشگاه بزرگ که از ۲۷ تا […]