theme

پل متحرک در شهر لیوواردن هلند این پل می تواند به طور سریع و موثر بالا و پایین برود به ترافیک آبی اجازه عبور دهد

 

27 ژانویه ، 2018

سازه فوق العاده پل پرنده (Slauerhoffbrug) در هلند

پل متحرک در شهر لیوواردن هلند این پل می تواند به طور سریع و موثر بالا و پایین برود به ترافیک آبی اجازه عبور دهد  
27 ژانویه ، 2018

تامین انرژی تمامی قطارهای برقی هلند با انرژی باد

سالانه ۶۰۰هزار نفر توسط قطار های برقی در هلند جابجا میشوند که انرژی موردنیاز برای آن معادل مصرف خانگی شهر آمستردام است