theme

به نام او که هر چه دارم از اوست
باعث افتخار و مباهات من. بنده حقیر همابهروزی نکو می باشدکه بخواهم در مورد قلم دوست بسیار خوب وارجمندم سرکار خانم دکتر سولماز رضایی چند خطی را به رشته تحریر در بیاورم.
کتاب دربست تا گورستان مضمون بسیار جدید و تازه ای داشت داستانی متفاوت باداستانهایی که تا کنون خوانده ایم و ان را شنیده ایم.
مضمونی متفاوت با داستانهایی که نهایت ان با خودکشی ،یا به جدایی و یا به رسیدن می انجامد با کلی موضوع تکراری در میان ان.
قصه قصه ای است نو و زیبا از انچه در این دنیا ما به ان خیلی باور نداریم و ان بالاخره به سراغ ما خواهد امد مرگ را می گویم اما زیبایی خاصی به داستان دوست بسیار خوبم داده می شد اگر از زبان خود راننده و یا به عبارتی دیکر نعش کش اتومبیل این گفتار نقل قول می شد درسته این داستان کاملا تخیلیست اما کمی باید به ذهن نزدیک باشه و بهتر بود که از زبان راننده گفته می شد.
دوم این که زیباتر و جذابتر می شد اگر از طراحی جلد با رنگ امیزی مشکی و یا چیزی که ان دنیا را برای ما به تصویر بکشد کار می شد و این که پشت و روی جلد از یک نوع مقوله و مضمون کار نمی شد این زیبایی هر چه بیشتر به این داستان زیبا می داد و ان را زیباتر می کرد چون طرح جلد یک داستان مهمترین موضع را در یک داستان یا مجموعه شعر به تصویر می کشد .
برای قلم به این زیبایی طراحی جلد حرفه ای انتظار میرود.داستان واقعیت زندگی ما ادمها بود ادمهایی که باید به یک شکلی این دنیا را ترک کنیم هر کدام به یک بهانه برای من بسیار جالب بود که از هر قشر و طبقه ای این مقال گنجانده شده بود ومی توات گفت که مردن شاه و گدا نمی شناسد در هرصورت برای دوست بسیار خوب و قهارم که قلم به این زیبایی و شیوایی دارند ارزوی بهترینها و سلامتی را دارم باشد که تمامی اثار این عزیز را پی در پی ببینم .

یاعلی مدد
هما بهروزی نکو (_بی قلم) خرداد ماه ۱۳۹۶ هجری خورشیدی

12 ژوئن ، 2017

نقد کتاب “دربست گورستان” – هما بهروزی نکو

به نام او که هر چه دارم از اوست باعث افتخار و مباهات من. بنده حقیر همابهروزی نکو می باشدکه بخواهم در مورد قلم دوست بسیار […]