theme

rezaei22

به قلم سولماز رضایی

جهان مست می شود از عطر گل مریم ، و این باران است که بوی مریم را از آسمان می آورد . مریم میوه پاک و دست نخورده خداست .
جهان چیزی از جنس مریم را کم داشت ،
معجزه ای رخ داد و اینک تمام زمین ها سرشار از عطر مریم است .
مریم انتخاب شد ،مثل عبور کلمه از عدم ،
روح خدا بود که زمینی می شد
معجزه ای بود به نام عیسی فرزند مریم.
آمد تا روح خدا در زمین باشد و روح الله لقب گرفت .
لقب که نه خداوند روح الهی را بر او برگزید .
دستش معجزه شد و آیینش مقدمه ای برای صلح و برادری .
سلام خدا بر او روزی که متولد شد .
سلام خدا بر او روزی که یدالله بود روی زمین .
سلام خدا بر او روزی که ترک زمین کرد .
سلام خدا بر او روزی که رجعت می کند تا دادگر را یاری کند .
سلام خدا بر او و پیشوایان پیش از او و رحمت خدا بر پیروان راستین او .

26 دسامبر ، 2016

سلام خدا بر او روزی که متولد شد

به قلم سولماز رضایی جهان مست می شود از عطر گل مریم ، و این باران است که بوی مریم را از آسمان می آورد . […]