theme

روز جهانی شهرسازی بر تمامی تلاشگران این عرصه مبارک باد

ویدئو کلیپ روز جهانی شهرسازی

دکتر سولماز رضایی

 

 

6 نوامبر ، 2017

ویدئو کلیپ روز جهانی شهرسازی – دکتر سولماز رضایی

روز جهانی شهرسازی بر تمامی تلاشگران این عرصه مبارک باد ویدئو کلیپ روز جهانی شهرسازی دکتر سولماز رضایی