theme

انعکاس در رسانه ها

7 فوریه ، 2019

مثلث مدیریت پسماند

مثلث مدیریت پسماند به قلم سولماز ضایی روزنامه تعادل – ۱۸ بهمن ماه ۹۷ – صفحه ۹ مدیریت پسماند های شهری یکی از مسائلی است که […]
21 ژانویه ، 2019

اهداف نورپردازی شهری

اهداف نورپردازی شهری به قلم سولماز رضایی روزنامه آفتاب یزد –۱ بهمن ماه ٩٧ -صفحه ۱۴ نور یکی از عناصر غیرکالبدی منظر شهری است که می […]
17 ژانویه ، 2019

تجربه اخذ عوارض از بزرگراه ها در کلانشهرهای جهان

تجربه اخذ عوارض از بزرگراه ها در کلانشهرهای جهان به قلم سولماز رضایی روزنامه تعادل–۲۷ دی ماه ٩٧ -صفحه ٩ موضوع دریافت عوارض تردد در معابر […]
27 دسامبر ، 2018

بررسی خودرو های اشتراکی در شهرهای پیشرو

بررسی خودرو های اشتراکی در شهرهای پیشروبه قلم سولماز رضاییروزنامه تعادل–۶ دی ماه ٩٧ -صفحه ٩ سرویس های اشتراک خودرو(Car Sharing) امروزه به عنوان روشی نوین […]
18 دسامبر ، 2018

یادداشت تخصصی با موضوع “شهر دوستدار کودک” – به قلم سولماز رضایی

شهر دوستدار کودک به قلم سولماز رضایی روزنامه آفتاب یزد –٢٧ آذرماه ٩٧ -صفحه ١۴   از مهمترین مشخصه های یک فضای شهری مطلوب، ورای نقش […]
9 دسامبر ، 2018

یادداشت تخصصی با موضوع “تحلیلی بر درآمدهای پایدار شهری” – به قلم سولماز رضایی

 تحلیلی بر درآمدهای پایدار شهری به قلم سولماز رضایی  ماهنامه اقتصادی اجتماعی “کافه اقتصاد” – آذرماه ٩٧ -صفحه ١٢ و ١٣   امروزه شهرداری ها به […]
8 دسامبر ، 2018

یادداشت تخصصی با موضوع “کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت شهرها” – به قلم سولماز رضایی

کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت شهرها به قلم سولماز رضایی روزنامه آفتاب یزد –١٧ آذرماه ٩٧ -صفحه ١۶   شهرها به عنوان قدیمی ترین محل ظهور […]
17 اکتبر ، 2018

یادداشت تخصصی با موضوع “ اهمیت برندسازی شهری” – به قلم سولماز رضایی

اهمیت برندسازی شهری به قلم سولماز رضایی روزنامه آفتاب یزد –٢۵ مهرماه ٩٧ -صفحه ١۶ واژه برند دارای ریشه ای نروژی و به معنای سوزاندن و […]
4 اکتبر ، 2018

یادداشت تخصصی با موضوع “نیاز های سالمندان در فضا های شهری” – به قلم سولماز رضایی

نیاز های سالمندان در فضا های شهری به قلم سولماز رضایی روزنامه آفتاب یزد –۱۲ مهر ماه ٩٧ -صفحه ۱۶ سالمندی در تعاریف موجود و به […]
18 سپتامبر ، 2018

یادداشت تخصصی با موضوع “رابطه ی آیین های مذهبی با منظر شهری” – به قلم سولماز رضایی

رابطه ی آیین های مذهبی با منظر شهری به قلم سولماز رضایی روزنامه آفتاب یزد –۲۷ شهریور ماه ٩٧ -صفحه ۹   در دنیای مدرن امروز […]
10 اکتبر ، 2015

دیگر رسانه ها